big puntik slova

 

 

 


KAMENY
Srpen/Miroslav Vlček
 
Kameny z cesty odnášíme
a cesta mizí
OD JIHU
Srpen/P. Johančík
 
Znovu a zase
když od jihu
křídla se vracejí
kdesi pod žebry
ozve se kůň
a vkoutcích
má pěnu
 
Ještě, než na slámě utichlá vychladne
zbydou jen podkovy
do hlíny otisklé
ZIMA
Srpen/Pavel Johančík
 
Jsou místa
kde všechna slova
polibky či gesta
jsou na dně zmrzlá těla velryb
co doufajíc, že doplují
tu v stříbře spí
a čekají
že snad příliš chladné ledy
začnou tát
a pousmáním světla
kameny rozkvétat
 
Je třeba spolu s nimi tomu věřit
Protože zima
může být dlouhá.
VSTÁVAJ
Srpen/Srpen
 
Vstávaj duša moja
Vstávaj hore
hore malá
 
Ojéj!
Ránko ide horú!
Slunko malované!
JAHODY
Srpen/J. Tomášek
 
Nudili se
v zahradě
jahody už
znají
Mezi stromy
oblaka
honili je
křičeli
Vemte nás sebou!
Vemte nás sebou!
 
A viděli sníh
na horách
stihli i poušť
i moře
viděli nás
v ulicích
Teď už budou
daleko
LETNÍ SLUNOVRAT
Srpen/Otokar Březina
 
Sad modrý dálek jak voní! V taneční hudbě tisíce letů
na hvězdy půlnocí čeká svatební veselí květů.
 
Nakloň se k růžím! Ať úsměv, motýl vyššího jara, s nich sletí,
vyplašen dotknutím světla z tvých zraků, a na rty usedne ti!
 
Sad modrý dálek jak voní! V taneční hudbě tisíce letů
na hvězdy půlnocí čeká svatební veselí květů.
 
Mdlé ruce zajatých, v radosti zdvižené, zatřásly mříží,
nejhlubší vítr zdvih& naděje, letnice země a duchů se blíží.
 
Nakloň se k růžím! Ať úsměv, motýl vyššího jara, s nich sletí,
vyplašen dotknutím světla z tvých zraků, a na rty usedne ti!
 
Hle, cestou v obilí skrytou, v tajemném zachvění celého kraje,
žnec neviděn kráčí, však po klasech lesk jeho ocele hraje...

ZEM?
Srpen/Otokar Březina
 
Svět rozkládá se za světem,
za hvězdou hvězda, když půlnoc se tmí,
a mezi nimi je jeden, krouží kolem bílého slunce,
a let jeho hudbou tajemné radosti hřmí,
a duše těch, kteří nejvíce trpěli,
do něho vejíti smí.
 
Sta bratří řeklo: Známe tajemství jeho,
mrtví v něm vstávají ze sna, živí v něm zmírají snem;
milenci řekli: Přílišnou září oslepí zraky
a čas jako vůně neznámých květů každého usmrtí v něm;
a ti, kteří dovedli vidět tisíciletí,
s úsměvem ptají se: Zem?

ZKAMENĚLÝ MOST
Srpen/Jiří Tomášek
 
Zkamenělý most
vítr
voda
ryba
Zkamenělý most
řeka píseň
 
Zkamenělý most
listí
kruhy
slunce
Zkamenělý most
v řece píseň
LANOVKY
Srpen/P. Johančík
 
A dechu dám to
co sníh slunci
když tělem svým tajícím
koryta řek plní
HVĚZDA
Srpen/J. Tomášek
 
Za vsí je noc
jen hvězda svítí
za vsí je noc
už za domem je tma
V kapsách je sníh
jen hvězda svítí
v kapsách je sníh
a z polí jde mráz
 
Z dvorů jde mír
jen hvězda svítí
z dvorů jde mír
jak z komína kouř
Cestou jde vůz
jen hvězda svítí
cestou jde vůz
a k srdcím jde hlas
 
Sníh padá, padá a padá
Sněhulák spí
sněhem přikrytý